Preporuke školama i jedinicama lokalne i područne samouprave za uključivanje djece tražitelja azila i djece izbjeglica u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske

Djeca tražitelji azila i djeca izbjeglice posebno su ranjiva skupina čija dobrobit ovisi o kvalitetnoj suradnji svih uključenih u sustav. Pravo na pristup obrazovanju svakoga djeteta nije samo međunarodna i zakonska obaveza usmjerena na ostvarivanje najboljeg interesa djeteta, nego je ono i iskorak u prepoznavanju svakog djeteta u cjelovitosti njegovih interesa, potreba i darovitosti. Povrh toga, kvalitetno uključivanje djece tražitelja azila i djece izbjeglica neposredno vodi u dublje razumijevanje i njegovanje promjenjivog i sve bogatijeg interkulturnog okruženja u kojemu djeca drugačijega porijekla daju bogat doprinos.

Ovaj dokument sadrži preporuke i pojašnjenja kojima je namjera premošćivanje poteškoća i ohrabrenje školama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave i nadležnim ministarstvima na zajedničko i suradničko kvalitetno uključivanje djece tražitelja azila i izbjeglica u odgojno-obrazovni proces.

Dokument je nastao kao rezultat istraživanja Uključivanje djece izbjeglica u odgojno-obrazovni sustav i višegodišnjeg praćenja načina uključivanja i obrazovanja djece tražitelja azila i izbjeglica u školama u Hrvatskoj, ponajviše u Zagrebu i Kutini. Upravo zbog uočenih poteškoća i potrebe za unaprjeđenjem postojeće prakse upućujemo ove preporuke u nadi da će potaknuti kvalitetniju suradnju između škola i lokalnih vlasti u spomenutim i u drugim sredinama.

PDF: OBRAZOVNA ZVIŽDALJKA – Preporuka za uključivanje djece tražitelja azila i djece izbjeglica u odgojno obrazovni sustav